Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

15:23

December 14 2013

15:57
Kochaj, nienawidź, byle kurwa naprawdę
— Te-Tris x Pogz "Ludzie" (ft. Grubson)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
15:56
Dom to miejsce, gdzie dusza rozbiera się do naga. Dom to miejsce, gdzie można zdjąć maskę i dać się domowi pogłaskać po policzku. Dom kołysze do snu. Dom nie ocenia, nie rozlicza, dom kocha bezwarunkowo i bezinteresownie. Tylko dom tak kocha. Jeśli jest prawdziwym domem.
Reposted fromRedowskaa Redowskaa viacytaty cytaty
15:56
Na tym polega tragizm miłosci, że człowiek nie może kochać niczego bardziej niż tego, za czym tęskni.
— Jonathan Safran Foer - Strasznie głośno, niesamowicie blisko
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
15:55
Gdzie zaczyna się Twoja odpowiedzialność?
— Kafka nad morzem/ Haruki Murakami
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
15:55
Wydawało nam się, że wiele wspólnie zbudowaliśmy, ale nie udało nam się osiągnąć ani jednej rzeczy.
— Haruki Murakami/Na południe od granicy, na zachód od słońca
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
15:54
Pewnego dnia odejdę
I będę wolny.
Zostawię wyjałowionych
I ich bezpieczną sterylność.
Odejdę, nie podając adresu,
Przejdę przez odludne pustkowia, Zostawiając świat za sobą.
Udam się na beztroską wędrówkę
Jak bezrobotny Atlas.
— J. Kayanaugh
Reposted fromlet-yourself-go let-yourself-go viacytaty cytaty
15:53
(...) o naszej wartości nie stanowią być może nasze uczynki, ale nasz potencjał: to, do czego jesteśmy zdolni w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach.
— Jodi Picoult, "Bez mojej zgody"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
15:53
Jedyne potwory jakie znam, to ludzie.
— Jodi Picoult - To, co zostało
Reposted fromsaphirka saphirka viacytaty cytaty
15:53
nails | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaNails Nails
15:52
1517 1e42
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty

January 25 2012

20:14
STOP ACTA 24
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
20:14
STOP ACTA 24
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
Reposted byzlewkizpolewkiwstawieplywaizabasienazywa
20:11
STOP ACTA 23
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
20:11
STOP ACTA 23
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
20:10
STOP ACTA 22
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
20:10
STOP ACTA 22
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
20:06
STOP ACTA 21
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
20:06
STOP ACTA 21
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
20:05
STOP ACTA 20
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl