Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2012

19:50
STOP ACTA 15
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW,POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:45
STOP ACTA 14
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:43
STOP ACTA 13
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:39
STOP ACTA 12
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:37
STOP ACTA 11
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:35
STOP ACTA 10
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:31
STOP ACTA 9
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:29
STOP ACTA 8
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:27
STOP ACTA 7
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:25
STOP ACTA 6
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:23
STOP ACTA 5
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:19
STOP ACTA 4
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:17
STOP ACTA 3
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW, POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:15
STOP ACTA 2
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW,POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.
19:12
STOP ACTA
STOP ACTA
MALGORZATA WALKOWIAK (C)
25.01.2012 WROCLAW,POLAND

ZDJĘCIA MAJĄ CHARAKTER FOTORELACJI.
NIE MAM ZAMIARU WYKORZYSTYWAĆ ZAMIESZCZONYCH TWARZY I POSTACI W CELACH ZAROBKOWYCH.
FOTORELACJA MA CHARAKTER INFORMACYJNY.

January 07 2012

00:24
Nic łatwiejszego jak spisywać wspomnienia, które zupełnie wyleciały z pamięci.
— Winston Churchill
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

December 28 2011

18:09
2762 1cee
Reposted fromayati ayati
18:08
kiedy wracam do miasta - to do ciebie wracam.
miasto po prostu nie istnieje, kiedy
nie ma w nim ciebie. rozpadają się
dekoracje. są zgliszcza. rumowisko jest.
— pan Świetlicki "Uwodzenie"
Reposted fromfuckofcourse fuckofcourse

December 26 2011

23:28
Balkon. Papieros zachomikowany na te gorsze chwile. Gorsze myśli. Laptop na kolanach.

December 21 2011

17:47
akże chętnie ludzie rezygnują z siebie! To zrozumiałe, bo siebie trudno znieść. Tłumy jednostek szukają proroka, ale najczęściej znajdują führera.
— Sławomir Mrożek.
Reposted frommemory-lane memory-lane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl